Quins documents t’oferim per als Monogràfics i Seminaris?

    Llibres de text i material de suport tant de les assignatures comunes com de les optatives:

  • Comunes: llengua i literatura castellana i catalana; anglès, educació física, filosofia, història.
  • Optatives: disseny, dibuix artístic i tècnic, volum, psicologia, sociologia, cinema.

També et pots endur còmics, novel·les, llibres de text i DVD – pel·lícules i documentals –.