Aquesta pàgina web ha estat creada per l’Escola d’Art La Industrial, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.atalanta.cat està registrat a favor de l’Escola d’Art La Industrial amb domicili social a Comte Urgell, 187, 08036 Barcelona. Telèfon de contacte 93 321 90 66 i adreça de correu electrònic a8042354 @ xtec.cat

Propietat intel·lectual de la web

El disseny de la pàgina web ha estat creat per la Biblioteca del CFA Can Batlló – Escola d’Art La Industrial i està basat en una plantilla amb llicència GNL.

Els continguts (texts, imatges, sons, animacions, etc.) són propietat de l’Escola d’Art La Industrial o de tercers que hagin autoritzat a aquest l’ús d’aquests continguts.

Les il·lustracions que formen part de la secció “Il·lustracions digitals dels treballs dels alumnes de l’Escola d’Art La Industrial”, tenen drets d’autor i són de titularitat de l’Escola d’Art La Industrial.

L’Escola d’Art La Industrial atorga la difusió de la resta de continguts a través de la llicència Creative Commons .

Si en qualsevol de les imatges generades per l’Escola d’Art La Industrial es pot reconèixer a cap persona, l’Escola d’Art La Industrial manifesta disposar del permís per escrit d’aquesta persona per difondre aquesta imatge.

Qualsevol signe distintiu, marca, nom comercial o institucional extern a l’Escola d’Art La Industrial que s’inclogui en aquesta web és propietat del seus titulars.

Contingut de la web i enllaços

L’Escola d’Art La Industrial no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.atalanta.cat

La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l’Escola d’Art La Industrial tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Actualització i modificació de la pàgina web

L’Escola d’Art La Industrial  es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics

L’Escola d’Art La Industrial no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Escola d’Art La Industrial , que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de l’Escola d’Art La Industrial ó no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Cookies

L’Escola d’Art La Industrial comunica que fa servir cookies de tercers per gestionar les estadístiques de visites (Google Analytics). Les cookies són fonamentals per al funcionament d’internet, ja que faciliten la navegació i l’usabilitat, entre d’altres aspectes.

Per a modificar la configuració del navegador cal consultar l’ajuda del fabricant. Per exemple:

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’ exposat i ho accepten voluntàriament.

Deixa la teva opinió