Recomanacions

Hem seleccionat llibres, revistes i dvds que podeu consultar a la biblioteca de l'Escola d'Art La Industrial o endur-vos en préstec. Aquest servei és gratuït per a la comunitat educativa de l'escola (alumnat, professorat i PAS). Cada persona pot prestar 4 exemplars durant 15 dies. El dia que finalitzi aquest termini, s'han de retornar o demanar-ne la seva renovació, que s'efectuarà segons el reglament de préstec de la biblioteca.

Els documents que us recomanem estan relacionats amb les assignatures del Departament d'Humanitats:

Anglès, Història contemporània, Història de l’Art, Filosofia,

Literatura castellana, Literatura catalana, Llengua castellana, Llengua catalana.